O nás Ubytování Stravování Wellness Léčba Okolí Zprostředkování lovu
Über uns Onás
Galerie Naše přednosti Pobyty/ceny Rezervace Novinky Kontakt
SPA Hotel DIANA Klostermannova 122/1A  Františkovy Lázně, 351 01,CZ tel.: +420 354 402 111 fax: +420 354 543 708 www.diana-ld.com recepce@diana-ld.com

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ


Františkovy Lázně tvoří společně s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi světoznámý „západočeský lázeňský trojúhelník“. Františkovy Lázně jsou známé jako zahradní město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura.


Město leží v závětří Krušných Hor a Smrčin v nadmořské výšce cca. 450 m. Zdejší klima je mírné, podhorského charakteru. Nahromadění přírodních léčivých zdrojů je zde však mimořádné. 21 minerálních pramenů, vývěr suchého plynu a jedinečná františkolázeňská síranoželezitá slatina jsou pilířem tradice, která je mnohem starší, než město samo.


První písemné zmínky o zdejší minerální vodě pocházejí z roku 1502.  Dnešní Františkův pramen, ve středověku znám jako Chebská kyselka, přinášel už tehdy obyvatelům z okolí úlevu. O založení města se zasloužil především chebský městský lékař Bernard Adler. Ten si uvědomoval léčivé účinky zdejší kyselky a nechal upravit okolí pramene a postavit zde malý dřevěný pavilónek.


Dnes má město cca. 5200 obyvatel. Léčí se zde nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologická onemocnění včetně ženské neplodnosti.


OKOLÍ

PRAMENY A JEJICH VYUŽITÍ


Františkův pramen

Nejstarší používaný pramen, zachycen roku 1793. Je ordinován při celkové tělesné slabosti, rekonvalescenci a při lehkých poruchách trávení. Oblíbený k pitným kúrám.


Glauber I.

Vyvěrá v empírovém pavilónku v sousedství Labutího jezírka. Je pramenem mírně projímavým, příjemné chuti. Osvědčuje se při střevních a žaludečních katarech.


Glauber II.

Zachycen roku 1919. Má podobné, ale slabší účinky než Glauber I.


Glauber III.

Je pramenem s výrazným projímavým účinkem. Ordinuje se při zácpě, která je častým doprovodným příznakem gynekologických, ale i dalších chorobách zde léčených.


Glauber IV.

Pramen s největším obsahem Glauberovy soli na světě. Má mohutný projímavý účinek. Nejlépe se snáší mírně zahřátý.


Kostelní pramen

Příjemné chuti s mírně projímavým účinkem. Ordinuje se při lehké zácpě a při poruchách trávení.


Sluneční pramen

Má mírně projímavý účinek, osvědčuje se u lehkých katarů zažívacího ústrojí.


Nový pramen

Zakryt funkcionalistickým pavilónkem v blízkosti dvorany Glauberových pramenů. Má vysoký obsah železa, ordinuje se při chudokrevnosti po těžkých ztrátách krve, po porodech, potratech, operacích i v rekonvalescenci.


Železnatý pramen

Je železitou kyselkou výborné chuti, jímán od roku 1863.

Ordinuje se při chudokrevnosti, rekonvalescenci i při stavech vyčerpanosti.

Solný pramen

Osvědčuje při chronických katarech horních cest dýchacích k inhalacím a ke kloktání.


Luční pramen

Je velmi lahodné chuti, léčivý při chorobách žlučníku, žaludku a střev.


Adlerův pramen

Památník zakladatele lázní Dr. Adlera s vývěrem pramene ve skleněné urně. Je využíván ke koupelím.


Palliardi

Osvěžující chutná kyselka, používá se při nechutenství a lehkých žaludečních katarech.


Cartellieri

Užíván při nechutenství, lehkých žaludečních katarech a převážně ke koupelím.


Luisin pramen

Druhý nejstarší pramen Františkových Lázní. Má podobné účinky jako ostatní prameny.


Studený pramen

Studený pramen je předepisován k pitné kúře při nechutenství a lehkých žaludečních potížích, využívá se při koupelích.


Pramen Stanislav

Je mírně projímavým, příjemné chuti. Používá se ke koupelím a pitným kúrám.


Pramen Žofie

Předepisuje se při chorobách ledvin a močového měchýře.


Pramen Natálie

Je velmi oblíbený pro svojí příjemnou a osvěžující chuť.


Pramen D 14

Používá se převážně ke koupelím.


Pramen Štěpánka

Používá se k pitné kúře a ke koupelím v lázeňských domech. Dříve byl využíván stáčírnou vod.


Císařský pramen

Má mírně projímavý účinek, osvědčuje se u lehkých katarů zažívacího ústrojí.

PAMÁTKY


Socha Františka

Socha malého chlapce, který drží v ruce rybu a sedí na kouli je symbolem Františkových Lázní. Originál plastiky z poloviny dvacátých let 20. století je uložen v místním muzeu, ale tato plastika je stejně krásná. Již několik desítek let se úspěšně traduje legenda o zázračné moci sošky.  Ženy a dívky toužící po otěhotnění se sjíždějí zdaleka, aby se dotkly chlapečka na nejintimnějším místě a zároveň místě největší mužské pýchy. Říká se, že žena, která se chlapečka dotkne, do roka přijde do jiného stavu a prý to často i funguje.


Pavilón Františkova pramene

Empírový pavilón byl postaven podle plánů architekta J. Esche v roce 1831. Tento pavilón je druhým symbolem Františkových Lázní, zde vyvěrá Františkův pramen.


Národní třída

Národní třída tvoří srdce města, zde stojí nejstarší domy. Všechny lázeňské budovy jsou postaveny v klasicistním nebo empírovém stylu a všechny fasády jsou laděny žluto-bílou barvou. Od roku 1992 je historické jádro Františkových Lázní zapsáno do seznamu městských památkových rezervací.


Společenský dům

Je jedna z prvních budov města, kterou tvořily dva objekty. V první byl hostinec, byt hostinského, malý společenský sál, několik salonků a byt lázeňského inspektora. Druhé křídlo byl sál pro podávání obědů a pořádání společenských akcí. Objekt má velkou verandu, terasu s kopulí, bohatě ozdobenou štukováním.


Nová kolonáda a plynové lázně

Centrální stavba se stanovou střechou a krytým sloupořadím vystavěna roku 1812 Wiedermannem jako protějšek Staré kolonády, která však o dva roky později vyhořela. Motivy sfing pochází z klasicistního napoleonského empíru, který využíval egyptskou symboliku. Uvnitř je Mariin pramen, suchý výron plynného kysličníku uhličitého, užívaný k plynným koupelím.


Kašna

Na horním konci Národní třídy stojí mohutná kašna z roku 1962. Odtud je překrásný výhled na celou Národní třídu a Františkův pramen.


Luisiny Lázně – Lázně I.

Jeden z nejstarších lázeňských domů, vystavěn Ch. Loimannem roku 1841

v sousedství pavilonu Luisina pramene.


Městské sady s hudebním pavilónem

Hudební pavilón byl postaven v roce 1882. Přední stranu zdobí busty Ludwiga W. Beethovena a W. A. Mozarta. Zde se v hlavní sezóně konají koncerty lázeňského orchestru. V parku najdeme také jezdeckou sochu Františka I., malé jezírko a pramen Stanislav se sochou „Vřídlo“ od J. Bírna z roku 1988. U Stanislavova pramene se nachází pamětní deska, která připomíná autora umělého jazyka esperanto, Ludwiga Lazara Zamenhofa.


Socha Františka I.

Socha Františka I., jako zakladatele města Františkovy Lázně, byla poprvé odhalena v roce 1853. V roce 1919 byla opět odstraněna, aby za 74 let mohla znovu zaujmout vážené místo v našem městě. Socha stojí nedaleko od nové kolonády.


Císařské lázně

Nejhonosnější lázeňská budova města dokončena roku 1880. Klasicistní stavba palácového typu je specializovaným lázeňským domem, kde moderní léčebné-provozy využívají atraktivních dobových interiérů.


Kolonáda Solného a Lučního pramene

Solný pramen společně s Lučním pramenem jsou zakryty empírovou kolonádou z let 1843-44 podle návrhu F. Filousse.


Dvorana Glauberových pramenů

Je novo klasicistní stavba z roku 1930 od arch. A. Payra. Zde je možné ochutnat tři prameny. Plastika Matky s dítětem nacházející se před dvoranou, by mohla být rovněž počítána, vedle sochy Františka, za symbol Františkových Lázní.


Pavilón Luisina pramene

Dřevěný altán na oválném půdorysu podle návrhu Ing. Stöhra z roku 1826 je nejstarším dochovaným pavilónem města. Luisin pramen byl pojmenován na počest dcery císaře Františka I. Marie Luisy, manželky císaře Napoleona Bonaparte.


Pavilón Natáliina pramene

Novo-klasicistní pavilón se dvěma křídly projektoval architekt Ing. Gustav,

nachází se cca 30 min. chůze z centra.


Pravoslavný kostel sv. Olgy

Centrální stavba s pěti cibulovitými báněmi a představenou věží, podle návrhu

G. Wiedermanna z let 1887-89. Kostel byl postaven hlavně díky finančním darům ruských návštěvníků lázní.


Kostel povýšení sv. Kříže

Katolický kostel najdeme v Ruské ulici. Kostel se rozhodl financovat císař František I. po své návštěvě Františkových Lázní v roce 1882 z náboženského fondu. Objekt v klasicistně-empírovém stylu byl spravovaný řádem křižovníků s červenou hvězdou a byl dokončen roku 1819. V roce 1936 absolvoval několik úprav.


Evangelický kostel

Kostel v goticko-romantickém slohu se nachází ve Francouzské ulici. Před vybudováním tohoto kostela (1875-1880) se protestantské bohoslužby odbývaly od roku 1851 na Kolonádě Solného a Lučního pramene.

 

Rozhledna Salinburg

Při příležitosti pětistého výročí první písemné zmínky o minerálních pramenech 1906 se radní a členové zkrášlovacího spolku rozhodli postavit umělou zříceninu hradu na okraji jednoho z parků, která bude využívána jako rozhledna. Nápad se setkal s dobrým ohlasem a tak díky dostatečným peněžitým darům obyvatel města byla již 7. září 1906 rozhledna zprovozněna a stala se sídlem „ducha minerálních pramenů“. Název Salinburg dostal hrad podle místní léčivé kyselky, které se říkalo Saling.


Amerika

Amerika je rozlehlý lesopark na severozápad od Františkových Lázní pojmenovaný po blízkém rybníku. Podnět k založení lesoparku byl iniciován Zkrášlovacím spolkem z Vídně a projekt byl dokončen v roce 1886. Startovacím bodem pro výlety do přírody je obchodní centrum Miláno, odkud také jezdí na Ameriku tradiční „vláček“. Cestou k rybníku Amerika narazíme na amfiteátr, pavilon s Glauberovým pramenem I., Labutí jezírko s rybářskou baštou, Slatinný potok, Sluneční pramen a pramen Glauber II. s malou kapličkou.


OBLÍBENÉ PROCHÁZKY


Srdíčkové trasy

Srdíčkové trasy jsou turistické okruhy označeny srdíčky, výchozí místo je od Františkova pramene:


červený okruh

cíl- jezero Amerika, 3km

Františkův  pramen, Labutí jezírko, Jadran-koupaliště, jezero Amerika


modrý okruh

cíl- sopka Komorní hůrka, 2km

nejmladší sopka ve střední Evropě


žlutý okruh

cíl- věžička Salinburg, 3,5km

Františkův  pramen, potok Slatinka, věžička Salinburg


oranžový okruh

okruh v parku, 2,5km


zelený okruh

cíl- zámeček,3,5km

Františkův  pramen, kolonáda Solného a Lučního pramene, Železnatý pramen, pramen Natálka, zámeček


Antonínova výšina a Štekrův mlýn, 2,5km

možnost občerstvení v mlýně


Seeberg, 4,5km

Původně románský hrad. Je zde muzeum Chebska.

Občerstvení možné na hradě a v obci.


Motýlí dům- Žírovice, 3km

Keramika – Nový Drahov, 4km

Občerstvení možno v obcích v Novém Drahově, možný i nákup.


SOOS přírodní rezervace, 6km

Rašeliniště o rozloze 221 ha a naučná stezka 1,2km.


TURISTICKÉ CÍLE V OKOLÍ


Cheb

Cheb patří k nejstarším městům v České republice. Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost byl roku 1951 prohlášen městskou památkovou rezervací.


Komorní hůrka

Národní přírodní památka, vyhlášená r. 1951 na rozloze 7,08ha. Nemladší středoevropský vulkán s pamětní deskou J.W. Goetha.


Motýlí farma

Farma nabízí jak expozici preparovaných motýlů, tak pavilónek s volně poletujícími pestrobarevnými tropickými motýly.


Hrad Seeberg

Románský hrad pocházející z poč. 13. stol. Dnes zde najdeme muzeum, jehož expozice se zaměřuje na měšťanský nábytek a modu 19 st. A karlovarský porcelán, je přístupný i rytířský sál a černá kuchyně se zařízením.


SOOS

Národní přírodní rezervace s naučnou stezkou kolem mofet a křemelinového štítu, geologický park, pavilón s modely pravěkých ještěrů a expozicí, která dokumentuje paleontologické a geologické dějiny Země a Chebska. Jedna z nejcennějších a nejnavštěvovanějších přírodních lokalit v ČR.


Doubrava

Skanzen, muzeum lidové architektury a nářadí.


Maria Loreto

Známí poutní areál z let 1655-1689, místo přátelských setkání Čechů a Němců.


Zámek Mostov

Zámek z r. 1880, dnes museum porcelánu, hotel a restaurace.


Chlum sv. Máří

Poutní místo, barokní komplex proboštství křižovníků s kostelem Panny Marie

a sv. Máří Magdalény.


Hrad Vildštejn

Hrad Vildštejn byl postaven na skále v malebném údolí městečka Skalná ve 12. století rodem Nohaftů. Zajímavé jsou gotické křížové klenby, zachována je i nestarší část hradu, románská kaple s původní schodištěm tesaným do kamene. Nově zrekonstruovaný hrad s archeologickou expozicí, galerií a restaurací.


Zámek Kynžvart

Původní renesanční objekt z 16. st. byl přestavěn a rozšířen barokně v letech 1681-1691, výsledkem byl trojkřídlý patrový zámek. V letech 1820-1833 dostal podobu klasicistní rezidence vilového typu, která sloužila kancléři Metternichovi.


Klášter premonstrátů Teplá

Klášterní kostel Zvěstování Páně byl vystavěn v letech 1193-1232 jako mohutné románsko-gotické trojlodí. Barokní interiér zahrnuje významná umělecká díla. Klášter vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven v Čechách, obsahuje více než 100.000 svazků, vzácné rukopisy, prvotisky a paleotypy.


Loket

Gotický hrad, jehož současná podoba je z doby Václava IV, byl založen již v II. polovině 12. století v románském slohu. Návštěvníkům je zpřístupněn Hejtmanský dům s expozicí archeologie, gotickým zdivem, zbytky renesanční černé kuchyně, východní křídlo s velkým sálem a zbytky kaple, Markrabský dům s výstavou porcelánu, vězením a rotundou z 12. století.


Bečov nad Teplou

Gotický hrad založený ve 12. stol. Pány z Oseka. Zde je vystaven zlacený relikviář sv. Maura z počátku 12. století- památka mimořádného významu.


Mariánské Lázně

Světově proslulé lázně s četnými vývěry chladných pramenů s velmi rozdílným minerálním složením.


Karlovy Vary

Světoznámé lázeňské středisko, proslulé horkými vývěry minerálních pramenů, zaměřené na léčbu zažívacího ústrojí a výměny látkové.

O nás | Ubytování | Stravování | Wellness | Léčba | Okolí | Zprostředkování lovu

Galerie | Naše přednosti | Pobyty / ceny | Rezervace | Novinky | Kontakt